Hem

Att öka förståelsen för fördelarna med träd.

Målet med Treekonomi är att öka förståelsen för hur träd förbättra livsvillkoren för människor i urbana och periurbana miljöer.